Chris 哥 賽馬日誌:( 12 月 29 日 )  周六 草泥地 十場 日馬 賽馬心得

作者: Chris 哥 賽馬日誌

– Chris 哥,電影出品人,三十年賽馬投注經驗,和大部份人一樣喜歡小注宜情, 分享 赢馬心得~


( 12 月 29 日 )  周六 草泥地 十場 日馬 賽馬心得

今次 沙田 草地賽事採用 B 加 2 跑道(好地),有利內欄守好位居中後上馬匹,泥地跑道(好地),無偏差。

今次 賽事 提供
三 埸 可 3 串 7
混合過關實行  刀仔鋸大樹,豆零變大牛。

頭關

第 3 場 四班 草地 1200米喜歡 1 號馬【噴火龍】千二米強項,上次增程拚輸後復課密跳,番回 1200 米坐位望贏,再揀初出 8 號馬【紀利雄星】試閘 前速夠快,此血統馬初出特佳, 如臨場有賠率可博獨贏,再揀 4 號馬【海南之星】幼齡馬,跑三仗全上名,1000 – 1400米 試路程適應 中,三甲穩陣。

提供

1 號 噴火龍 膽拖
8 – 4 – 7 – 6 Q QP
買單 T 三重彩或四連環

次關

第 7 埸 三班 草地 1000米 喜歡 4 號馬【富高八斗】上場賽事初出跑,最後二百米衝刺強勁,以短馬頸位落敗,李寶利 復課高度重視包辦所有課期 馬膽之選,再揀 6 號馬【舞士精神】短途血統,排位朝有出大圈慢試,明星馬主 郭富城 之前養嘅馬初出必拼,鬥志好,冷腳要另一匹初出 4 號馬【威武承傳】準備積極,用 韋達 有心一出即博。

提供

4 – 1 – 6 – 3 Q QP
可用 4 號膽拖或互串
買單 T 三重彩或四連環

尾關

第 9 埸 三班 泥地 1200米 喜歡 4 號馬【上市動力】上賽輕鬆後上走入亞軍,季內多次同場對手對戰都能壓倒對手 顯示性能與級數上勝 一籌 何澤堯 手風正順 馬膽之選,再揀 1 號馬【喜進】 在從化辣操一輪 返香港後再跳足,跑泥地更加適合 再揀 12 號【電玩皇者】連輸幾場後減分已多,跑番泥地上名路程,今場有權變身。

提供

4 號馬 上市動力 膽拖
1 – 2 – 12 – 9 Q QP
買單 T 三重彩或四連環

祝 各位 得心應手 場場 勝利。

留言
分享