Chris 哥 賽馬日誌: ( 12 月 2 日 )  周日 沙田泥草地 十場 日馬 賽馬心得

作者: Chris 哥 賽馬日誌

– Chirs 哥,電影出品人,三十年賽馬投注經驗,和大部份香港人一樣喜歡小注宜情,分亨赢馬心得~


( 12 月 2 日 )  周日 沙田泥草地 十場 日馬 賽馬心得

今次田草,草地賽事採用 C加 3 跑道,利放頭馬匹,估計場地掛牌為好地, 七場泥地就有 利前領馬跑。

今次提供 三埸 可 3 串 7
混合過關實行  刀仔鋸大樹,豆零變大牛。

頭關

第 6 場 三班 1000米 草地,喜歡 1 號馬【新強勇駿】同程跑三仗全勝,新直路王,可做今場馬膽,留意初次出賽 3 號馬【歡樂從心】試 800米閘快放掄元,今日馬主 李丞責 會入場打氣要拖。

提供
1 號膽
拖 3 – 2 – 6 – 11
Q QP 單T,四重彩 。

次關

第 8 埸 三班 1200米 泥地 喜歡 6 號馬【佳運來】今季來到徐雨石,出賽五次全有獎金,上仗只以半個身位不敵今季大勇馬 烽煙四喜,強手已去今仗好大機會坐正,絕對不能輕視,再揀 3 號馬【金剛之星】泥地用郭能博了幾次都贏不到,今仗換上 減7磅 黃俊 不用孭重磅可再入三甲, 有賠率可博獨贏。

提供

6 號膽拖
3 – 5 – 7 – 8 Q QP
買單 T 三重彩或四連環

尾關

第 10 埸 三班 1400米 喜歡 6 號馬【全才】在港首次出賽,來港前三戰 兩冠一亞,外地草泥都跑得,英愛馬一般比較遲熟及慢熱 難得最後一仗係 卻拉 馬場以3 歲馬身份擊敗其他年長馬,此馬目前評 75 分,有權憑質素一出即贏,可做QT膽。

提供

6 號膽

1 – 3 – 4 – 11 Q QP
買單 T 三重彩或四連環

祝 各位 得心應手 場場 勝利

留言
分享