Sammy:細讀上市公告有用

中國新華教育(02779)

作者:Sammy畢業於英國赫德斯菲爾德大學工商管理學系。曾為職業魔術師及婚禮司儀,現以財技角度切入分析股票,破解莊家的障眼法。

細讀上市公告有用

上個月中時筆者推介過恒達集團控股(03616),睇個勢又行得唔錯咁喎,由0.9元爬下爬下上到0.99元收市,推介前一直都有留意中州證券不斷密密收貨,假以時日由呢啲位踢返上招股價1.24元就真係「餓依斯」喇!(普遍香港人講日文嘅「好味」多數淨係識用おいしい(o i si i),但其實係For女仔用多,男人多數用うまい(u ma i))。

有朋友問我:「乜隻華隆金控(01682)明明過咗EGM股東特別大會,點解仲未改名呢?」其實之前有好多間公司要改名時都有好多人問,幾時改名其實就要參考返對上一份建議更改公司名稱嘅公告,通常都有個改公司名稱嘅條件,今次就係有兩個。其包括股東喺股東特別大會上通過有關更改公司名稱嘅特別決議案,同埋要百慕達公司註冊處處長批准後先可以改名,所以個決議案通過咗都未改到就係咁解喇,所以細讀上市公告係一定有用處,因為睇少兩行字就有機會錯過咗某啲重要資訊。

唔好以為殼股市場靜到好似死晒咁滯,筆者最近接觸過一隻剛剛主板上市無耐嘅新股,暗盤高開一兩成左右,上市升完一浸就開始潛水,話打落去收下街貨先,再過多排先收埋啲「人頭貨」,筆者再八多兩句原來係傾緊賣,一上到市就當係「期殼」咁賣,除咗呢隻之外,原來仲傾緊第二隻就嚟上而未上市嘅都會賣,雖然殼貨跌咗唔少,但仍然都係仲有市場。佢哋會一早傾好點樣砌飛、大概上市後點行、每月市值管理幫手維持跌序等等,誇張啲就等如個仔都未生出來就搵定未來新抱仔先咁上下啦。

中國新華教育未升完

近期上得比較穩定都係要數今年初同大家介紹的中國新華教育(02779),自從筆者留意到出咗份控股股東增持股權之後,雖然話多又唔算好多,只係1.74元增持咗0.1%,但話晒大股東都係持71.5%,起碼都係睇好將來股價先做呢個動作啦,原理就好似筆者一年有多前講過隻中國金茂(00817)咁,當時有管理層在2.5至2.6元增持,結果之後一年股價踢上至最高5.6元。依家隻中國新華教育一口氣由1.8X元踢上來2.84元呢個位,又唔覺有大成交派貨迹象喎,仲未到招股價3.26元,睇來仲有大把上望空間。

【權益披露:本人沒持有上述股份】

留言
分享