Teddy:MASTER KEY 程式選股

分享

2020.07.13
MASTER KEY 程式選股
大市在上星期高位見左26782點後出現調整, 而調整低位暫見25570點, 調整有1200點的波幅亦算健康, 對之後再創高位做好準備。UDST趨勢系統已係上星期要將持倉提高去到55%以應付市況。

 

分享